Betingelser

Al færdsel på Equinito’s område er på eget ansvar.

Ejer af hesten bærer den fulde risiko for skader, sygdom og død m.v. Dette gælder også for skader som hesten måtte forårsage på tredjemands person eller ting. Ejer er bekendt med at Equinito ikke har forsikring til dækning af skader, sygdom og død m.v. på ejers hest, samt skader på tredjemands person eller ting forvoldt af ejers hest.

Equinito bestræber sig på at drøfte evt. dyrlægebehandlinger med hestens ejer, inden behandlingen påbegyndes. Dette gælder dog ikke, såfremt der måtte opstå en akut helbreds- eller livstruende situation, idet Equinito i så fald har ret til at foretage de nødvendige foranstaltninger. Ejer af hesten informeres herom hurtigst muligt. Alle omkostninger afholdes af hestens ejer.

Manglende drægtighed ved scanning, inseminering, behandling etc. udført af Equinito medfører ikke at den anvendte service er mangelfuld. Equinito bærer ingen risiko eller ansvar for hoppens hændelige undergang, forringelse, pådragne skader eller lignende både under og efter opstaldningen, insemineringen og drægtigheden.

Equinito bærer intet ansvar for mangelfuld levering, kvalitet, opbevaring eller lign. ift. sæd og sædlevering.

Equinito har ingen forsikring til dækning af tyveri eller skade på ejers ejendele.

Alle ydelser betales ved afsluttet service. Equinito forbeholder sig retten til at fakturere løbende. Faktura fremsendes på oplyst emailadresse og betalingsfrist er senest 7 dage fra fakturadato. Ved betaling angives fakturanummer. Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges gældende rente og gebyr på DKK 100 kr. Efter 3 rykkere sendes rekvirenten til Inkasso.

Rekvirenten af dyrlægeydelsen/besøget er ansvarlig for betaling, også selvom rekvirent ikke er ejer. Der vil så vidt muligt forsøges kontakt med ejer inden behandling, men er behandling akut med risiko for lidelse eller død garanteres forsøg på kontakt ikke, og ejer hæfter for behandlingen.

Oplyste priser på hjemmeside samt ved personlig eller telefonisk kontakt er altid vejledende. Priserne er angivet eks. moms.

Alle behandlinger foretaget af Equinito sker på ejers eget ansvar og risiko. Equinito har produktansvar forsikring til dækning af evt. fejl eller utilsigtede hændelser ifm. dyrlægebehandlinger. Forsikringen dækker ikke hændelige uheld samt komplikationer ifm. dyrlægeydelser og dette er på ejers eget ansvar.

Alle oplysninger på hesten tilhører ejeren (rekvirenten), der har betalt for ydelsen. Videreformidling af oplysninger om hesten kan kun ske med rekvirentens skriftlige samtykke sendt til Equinito direkte. Videreformidling af oplysninger på hesten sker kun hvis rekvirent intet udestående har med Equinito f.eks. ubetalte regninger.